Гаранционна политика

Какво покрива Ограничената гаранция?

Ограничената гаранция покрива всички дефекти в материала или изработката при нормална употреба по време на гаранционния период.

За продукти, закупени от оторизирани търговци на дребно от трети страни, тези гаранции за съхранение или за продажба на дребно заместват тази гаранция и трябва да се прилагат преди да се свържете с POOHY. Моля, свържете се с мястото на покупка, преди да започнете да предявявате гаранция.

Гаранционни периоди:

   
Завивки: 2 години
    Възглавници: 2 година
    Подложки за матраци (Топ Матраци): 1 година

По време на гаранционния период POOHY ще поправи или замени продукти или части от продукта, които се окажат дефектни поради неправилен материал или изработка, при нормална употреба и поддръжка.

Ограничената гаранция не покрива:

   
Условия, неизправности или повреди, които не са резултат от дефекти в материала или изработката.
    Повреди, причинени от неправилна поддръжка или измиване и изсушаване на продукта (инструкциите за грижа трябва да се спазват според етикета за грижа на продукта).
    Загуба на обем, пълнота или поддържане, причинени от нормална употреба.
    Повреди в резултат на транспортиране или неизправности в магазина.

В случай на дефект, то е по преценка на POOHY да предостави поправен или заменен артикул, при условие че клиентът попълни списъка с претенциите за гаранция по-долу.

Как да пристъпите към иск за гаранция:
В случай на дефект, за да се възползвате от ограничената гаранция, трябва да изпратите имейл на milen@poohy.bg с подробности и снимки на елементите по-долу, приложени към имейла ви.

Вашите данни за връзка:

   
Име и адрес
    Телефонен номер
    Електронна поща
    Доказателство за покупка:
    Име на магазина и място на покупката
    Снимка на разписката ви
    Ако елементът е подарък, ще ви е необходимо копие от разписка за подарък

Необходими снимки:

    Законодателен етикет (зашит във вашият продукт; отгоре: под наказание от закона тази етикет не трябва да се премахва)
    Моля, уверете се, че целият етикет е на снимката.
    Снимка за причината за претенцията. (1-3 снимки)

 
След като получим цялата горепосочена информация, процесът на гаранционния преглед ще започне. Ние ще оценим Вашето искане и ще поискаме повече подробности, ако е необходимо. Ако се счита, че трябва да ни бъде върнат артикулът, някой от екипът ни ще Ви предостави информацията за това.

Не връщайте артикул в POOHY, докато не бъде поискано да го направите. Всяко неразрешено връщане няма да бъде прието. Клиентът носи отговорност за заплащане на пощенски разходи при връщане.

Моля, изчакайте от 2 до 4 седмици, докато процесът на рекламация бъде завършен.