С участието си в играта, участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила за участие:ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ1. Играта се провежда на Facebook страницата на Poohyhttps://www.facebook.com/poohy.bg2. Организатор на играта е „ДАУН КОМФОРТ“ ЕООД, e-mail за контакт: milen@poohy.bg3. Участник в играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с постоянен адрес в Република България, което притежава само един валиден профил във Facebook и е изпълнило изискванията за участие. Задължително е имената и снимката в профила да могат да докажат самоличността на лицето.

В играта не могат да участват с служителите на „ДАУН КОМФОРТ“ ЕООД, както и членове на семействата им.4. Участниците в играта се съгласяват личните им данни да бъдат обработвани и използвани единствено за целите на играта съгласно Общите условия на организатора: https://poohy.bg/usloviya-za-polzvane .5. Играта се провежда в срок от 16:12 ч. на 16.12.2020г. до 12:25 ч. на 25.12.2020г.6. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати срока на играта, публикувайки информиращо съобщение на адреса на играта. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА1. За да участва в играта, всяко лице трябва да отговаря на изискванията на общите условия, действащи към момента на участието му.2. Всеки участник, отговарящ на условията на настоящите общи условия, който е изпълнил необходимото за участие, а именно – написал е кой Poohy продукт от тагнатите в поста на играта избира и е добавил кратко послание към Дядо Коледа.3. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от играта лица, които не отговарят на условията, посочени в Правилата за участие.4. Настоящите Правила са публикувани на уеб сайта на Организатора: https://poohy.bg/ .НАГРАДИ. ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛ В ИГРАТА.

1.      Наградa в играта е 1 брой възглавница от гъши пух с марка Poohy.

2. Определянето на печелившия от играта ще е на случаен принцип.3. Победителят ще бъде обявен на Facebook страницата на организатора на 26.12.2020 г. и ще бъде уведомен с коментар под поста и лично съобщение.

 

4. Ако в рамките на 3 работни дни победителят не отговори, губи правото си да получи своята наградата.ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ1. Тези правила влизат в сила от 16.12.2020г. до 25.12.2020г.